hai

Các thông tin hỗ trợ

Hệ thống sử dụng font Unicode
Hỗ trợ IE 7.0/ Firefox 3.0 trở lên.

Mọi thắc mắc liên hệ: Vũ Hồng Phương (PGĐ Trung tâm Công Báo - Tin Học)
Tel: 091.309.9856

Download tài liệu hướng dẫn sử dụng

hai hai